Jak uvést své číslo v adresáři 411

Ve výchozím nastavení při objednání služební telefonní služby místní telefonní společnost automaticky uvede vaše telefonní číslo služební cesty v informačním adresáři 411. Pokud požadujete nepublikované nebo neuvedené telefonní číslo, vaše místní telefonní společnost odebere vaše telefonní číslo z informačního adresáře 411. Pokud vaše firma dříve požadovala neuvedené telefonní číslo, můžete to kdykoli změnit zavoláním na číslo zákaznické služby vaší telefonní společnosti a požádáním o obnovení do adresáře 411.

1

Zavolejte místního poskytovatele telefonních služeb vaší firmy. Telefonní číslo zákaznického servisu pro svého poskytovatele najdete na telefonním účtu vaší firmy.

2

Chcete-li provést změny ve svém firemním telefonním účtu, ověřte své oprávnění. Zástupce oddělení služeb zákazníkům vám položí několik bezpečnostních otázek, které mohou zahrnovat heslo vašeho účtu nebo fakturační adresu vašeho účtu.

3

Požádejte zástupce služeb zákazníkům, aby přidal vaše firemní telefonní číslo do informačního adresáře 411. Některé místní telefonní společnosti mohou za provedení této změny ve vašem účtu účtovat poplatek. Zeptejte se zástupce zákaznického servisu, pokud je za poplatek.