Jak najít chybějící knihovnu iTunes

Když otevřete iTunes, uvidíte svou knihovnu iTunes. ITunes ukládají všechny položky zakoupené v iTunes Store do složky iTunes Media na vašem pevném disku. Složka iTunes Media obsahuje také položky importované z disků CD a DVD a další položky, které jste importovali do programu. Složka iTunes Media ukládá vaši knihovnu iTunes, takže jakmile najdete složku iTunes Media na pevném disku, najdete své soubory knihovny.

1

Spusťte iTunes v počítači se systémem Windows 7.

2

Klikněte na „Upravit“ v horní části okna iTunes a v nabídce vyberte „Předvolby“. Otevře se okno Předvolby iTunes.

3

Kliknutím na kartu „Upřesnit“ v horní části zobrazíte rozšířená nastavení.

4

Vyberte úplnou cestu ke složce iTunes Media v poli „Umístění složky iTunes Media“ a stisknutím „Ctrl-C“ ji zkopírujte do schránky.

5

Kliknutím na tlačítko „OK“ zavřete okno Předvolby.

6

Kliknutím na tlačítko „Start“ a kliknutím na „Počítač“ v nabídce spustíte Průzkumníka Windows.

7

Jedním kliknutím do adresního řádku v horní části okna Průzkumníka Windows vyberte cestu.

8

Stisknutím klávesy „Ctrl-V“ vložte cestu ke složce Media a stisknutím klávesy „Enter“ přejděte do složky, která obsahuje knihovnu iTunes.