Jak vytvořit zaškrtávací políčko v aplikaci Excel 2007

Používání aplikace Excel k vytváření obchodních formulářů znamená zahrnovat prvky dostupné ve vašich webových a papírových formulářích, včetně zaškrtávacích políček. Stejně jako ostatní prvky formuláře aplikace Excel se zaškrtávací políčka zobrazují ve vrstvě výkresu nad tabulkou a nejsou ovlivněna změnami v buňkách tabulky, pokud je výslovně nepropojíte s buňkou.

Zaškrtávací políčko v aplikaci Excel může k formátování použít ovládací prvky formuláře aplikace Excel nebo ovládací prvky ActiveX. Ovládací prvky formulářů nabízejí jednoduché formátování a také možnost přidat zaškrtávací políčko na list grafu nebo jej použít k ovládání makra. Ovládací prvky ActiveX nabízejí větší flexibilitu návrhu pomocí Visual Basic for Applications k určení vlastností a pomocí VBA můžete spouštět události a spouštět makra na základě interakce se zaškrtávacím políčkem.

Kontrola formuláře

1

Zobrazte kartu „Vývojář“, pokud se již nezobrazuje na pásu karet aplikace Excel. Chcete-li zobrazit kartu „Vývojář“, klikněte na tlačítko Microsoft Office, klikněte na tlačítko „Možnosti aplikace Excel“ a klikněte na „Oblíbené“. Zaškrtněte políčko „Zobrazit kartu vývojáře na pásu karet“ a klikněte na „OK“.

2

Klikněte na kartu „Vývojář“, klikněte na „Vložit“, zaškrtněte políčko v části „Ovládací prvky formuláře“ a klikněte na list, kam chcete toto políčko umístit. Pozici zaškrtávacího políčka můžete upravit přetažením jeho ohraničení nebo změnit velikost jeho ohraničovacího rámečku přetažením jeho ovládacích bodů. Vyberte text a zadejte vedle vlastního zaškrtávacího políčka vlastní štítek.

3

Klikněte na možnost „Vlastnosti“ ve skupině „Ovládací prvky“ na kartě „Vývojář“ nebo klikněte pravým tlačítkem na zaškrtávací políčko a výběrem možnosti „Ovládací prvek formátu“ otevřete dialogové okno Ovládací prvek formátu. Při práci se zaškrtávacím políčkem Ovládání formuláře můžete upravit jeho vzhled a chování a určit odkaz na buňku, který bude mít svoji hodnotu. Je-li políčko zaškrtnuto, vrátí hodnotu „PRAVDA“ a při nezaškrtnutí pole vrátí „NEPRAVDA“.

Ovládací prvky ActiveX

1

Zobrazte kartu „Vývojář“, pokud se již nezobrazuje na pásu karet aplikace Excel. Chcete-li zobrazit kartu „Vývojář“, klikněte na tlačítko Microsoft Office, klikněte na tlačítko „Možnosti aplikace Excel“ a klikněte na „Oblíbené“. Zaškrtněte políčko „Zobrazit kartu vývojáře na pásu karet“ a klikněte na „OK“.

2

Klikněte na kartu „Vývojář“, klikněte na „vložit“ a v části „Ovládací prvky ActiveX“ zaškrtněte políčko a klikněte na list, kam chcete zaškrtávací políčko umístit. Pozici zaškrtávacího políčka můžete upravit kliknutím kdekoli v jeho ohraničení pole a přetažením, nebo změňte velikost ohraničujícího pole přetažením jeho řídicích bodů.

3

Klepněte pravým tlačítkem na zaškrtávací políčko a výběrem možnosti "Ovládací prvek formátu" otevřete dialogové okno Ovládací prvek formátu. Zaškrtávací políčko Ovládací prvek ActiveX můžete upravit velikost a rotaci ohraničovacího rámečku, ochranu, alternativní text na webu, relativní umístění a vzhled tisku.

4

Klikněte na „Vlastnosti“ ve skupině „Ovládací prvky“ na kartě „Vývojář“ nebo klikněte pravým tlačítkem na zaškrtávací políčko a vyberte možnost „Vlastnosti“. Otevře se dialogové okno Vlastnosti a zadejte hodnoty, které preferujete pro každý prvek. Pokud nejste obeznámeni s hodnotami VBA pro vlastnost, klikněte na název vlastnosti a stisknutím klávesy F1 otevřete téma nápovědy jazyka pro tuto vlastnost. Chcete-li přidat skriptování VBA, poklepáním na zaškrtávací políčko otevřete Microsoft Visual Basic.