Jak přidat mřížky do listu Microsoft Excel

Čáry mřížky nejsou jen výzdobou tabulky aplikace Excel. Jasným rozlišením řádků a sloupců vašich listů. mřížka vám může pomoci lépe číst a porozumět obchodním údajům, které obsahuje. Pokud list, který obdržíte od kolegy zaměstnance nebo obchodního partnera, nemá mřížku, můžete ji přidat prostřednictvím panelu pásu karet ZOBRAZENÍ nebo ROZVRŽENÍ STRÁNY aplikace Excel.

1

Otevřete sešit aplikace Excel, do kterého chcete přidat mřížku. Pokud váš sešit obsahuje více listů, vyberte kartu pro konkrétní list, se kterým chcete pracovat.

2

Klikněte na panel pásu karet „ZOBRAZIT“ nebo „ROZVRŽENÍ STRÁNKY“.

3

Zaškrtnutím políčka "Mřížky" zobrazíte mřížku.

4

Klikněte na kartu panelu „PAGE LAYOUT“.

5

Zaškrtněte políčko „Tisk“ ve skupině karet Možnosti pásu karet. To vám umožní tisknout mřížku spolu s tabulkovými daty.